• info@ascoating.com.tr
  • (0312) 385 41 48

Elektrostatik Toz Boya Avantajlar


Elektrostatik Toz Boya Kaplamanın Getirdiği Avantajlar

Kullanıma hazırdır. Toz boyaya katkı maddesi veya çözücü ilavesine gerek yoktur. Kullanmaya hazır olarak gelir. Bu özelliği sayesinde geleneksel boya sistemlerinde gayet kritik olan çözücü miktarların yanlış koyulmasından doğacak hatalar söz konusu değildir. Bu şekilde de belirli tecrübe gerektiren karıştırma işlemlerinden yer ve zamandan büyük tasarruf sağlar.

Maliyeti yüksek çözücülerin atıkları yoktur. Çevre kirliliği yapmaz. Geleneksel boyalarda çok miktarda kullanılan petrol kaynaklı ve petrol fiyatları ile direkt olarak bağlantılı, maliyeti yüksek, karıştırıcı ve çözücüleri ihtiva etmediğinden büyük tasarruf sağlar

Yanma ve parlama riskini azaltır. Aşırı yanıcı olarak kabul edilen karıştırıcı ve çözücüleri ihtiva etmediği için geleneksel boya ile karşılaştırıldığında yanma ve parlama riski çok düşüktür. Aynı zamanda toz boyanın yanması ve parlaması için saniyede 40 MW gücünde bir enerji tatbiki gereklidir.

Çalışanları sağlığına zarar vermez. Toz boya karıştırıcı ve çözücülerin buharları ihtiva etmediği için burun – boğaz tahrişlerine ve yanmalarına sebep olmaz. Geleneksel boyaların uygulamasında, boya ile temas edenlerde bazı solunum yolları ve deri tahriş hastalıklarına rastlanır. Geleneksel boyaların içindeki karışımlar hem sağlığa zarar verir hem de temizleme işlemi için tekrar bazı çözücülerin kullanılması şarttır. Toz boya uygulaması bu tür tehlike ve masrafları ortadan kaldırmaktadır.

Üretimi hızlandırır. Toz boya kullanımı imalat süresini kısaltır ve üretimi hızlandırır. Çünkü toz boya 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tatbik edilerek kullanılmaya hazır hâle getirilir. Toz boya uygulamalarında geleneksel boyalarda olduğu gibi çözücülerin karıştırılmasından ve fırınlamaya girmeden önce söndürme (flas-off) işleminden doğan zaman kaybı yoktur.

Üstün kalite bir kaplama sağlar. Üstün yapışma özelliği sayesinde korozyona, mekanik ve kimyasal darbelere, ısıya, hava şartlarına karşı büyük bir dayanıklılık gösterir. Geleneksel boya uygulamasında çok kritik olan çözücü ile karıştırıcı fazlalığından ve akmasından meydana gelen bozukluklar toz boya uygulamasında ortadan kalkar.

Toz ve metal parçalarının yapışmasını önleme kolaylığı sağlar. Toz boya uygulamalarında yapışkan çözücü ve karıştırıcılar kullanılmadığından, fabrika içindeki toz ve metal parçacıkların boyanmış malzeme üzerine yapışma ihtimali çok azdır. Ayrıca toz boya kaplanmış malzeme hemen fırınlamaya girdiğinden dışarıda kalma süresi çok azdır. Geleneksel boya uygulamasında malzeme fırınlamaya girmeden evvel bir söndürme işlemi gerçekleştirilmektedir (flash-off). Bu da yabancı maddelerin boyanmış parçaların üzerine yapışma oranını çok fazla arttırır.

Yanlış ve bozuk uygulamalar kolaylıkla düzeltilebilir. Yanlış veya bozuk tozboya ile kaplanmış parçalar fırınlamaya girmeden evvel basınçlı hava püskürtmek suretiyle temizlenebilir ve tekrar kaplanabilir. Geleneksel boya uygulamalarında bu tür uygulama imkânsızdır.

Köşeleri ve şekilli parçaları üstün bir kalite ile kaplar. Elektrostatik olarak toz hâlinde uygulanan boya geleneksel boyaya nazaran şekilli parçalara daha iyi intibak eder.

Parçalar toz boya ile kaplandıktan sonra işlem görebilir. Toz boyanın üstün yapışma ve darbelere dayanıklılık özellikleri sayesinde parçaları kapladıktan sonra kesip şekillendirmek mümkündür.

Hava ihtiyacını azaltır. Geleneksel boya sistemlerine nazaran hava dolaşımı ve fabrika alanının ısıtılıp havalandırılması için gerekli hava ihtiyacı çok azdır ve bu nedenle büyük tasarruf sağlar.

Değişik tip ve renkler uygulanabilir. Metalik, yaldız, parlak, mat, yarı mat ve portakallı dâhil her rengin ve her özellikteki toz boyanın tatbiki mümkündür.

Kaplama kalınlığının daimi kontrolünü sağlar. Tek kat püskürtme ile istenilen kalınlıkta homojen bir kaplama sağlanır. Boya kalınlığı kontrol altında tutulabilir.

Metal olmayan parçalar da kaplanabilir. Metal olmayan cam, bakalit gibi fırınlama sıcaklığına dayanabilen parçaları da toz boya ile kaplamak mümkündür.

Kalın kaplamalarda emaye özelliği gösterir. Toz boya ile 125 mikronluk bir kaplama kalınlığının üzerine çıkıldığı zaman üretilen malzemede emayeden çok daha dayanıklı ve ucuz bir kaplama elde etmek mümkündür.

Maskeleme kolaylığı sağlar. Kapanması istenmeyen bölümler, toz boya uygulamalarında kuru fırça ile temizlenerek maskeleme masrafını tamamen ortadan kaldırır.

Daha çok alanı boya ile kaplar. Toz boyanın yaş boyadan bir başka üstünlüğü de daha çok alan kaplayabilme özelliğidir. Bir kilogram toz boya ile 14 m2 lik bir alanı 50-55 μ kalınlıkta kaplamak mümkündür. Geleneksel boya ile aynı büyüklükteki bir alanı aynı kalınlıkta kaplamak mümkün değildir.

Depolama ve paketleme kolaylığı sağlar. Toz boyanın geleneksel boyada olduğu gibi teneke kutularına konulmasına ihtiyaç yoktur. Polietilen (Naylon) torbalar içinde paketlenir. Buda toz boyanın maliyet ucuzluğunda etki eden önemli özelliklerden biridir. Toz boyayı 25 °C sıcaklığın altında kapalı bir depoda 12 ay hiç bir özelliğini kaybetmeden depolamak mümkündür. Paketleme değişikliği ve çözücü, karıştırıcının depolaması gerekmediğinden daha az bir depolama alanına ihtiyaç gösterir.

Toz boya tekniğinin işlem verimliliği (geri dönüşüm) yüksektir. Toz boyada malzeme kullanım verimi % 100’e yaklaşmaktadır. Fazladan püskürtülen toz boya zerrecikleri toz boya geri kazanım sistemi tarafından tekrar geri kazanılarak yeniden kullanım için boyama sistemine döndürülürler. Bunun sonucu toz boyamada yaş boyamaya kıyasla 1/2 ile 1/3 oranında daha az malzeme gerekir.

  • Siklon toz toplayıcılar: Siklonun girişi kabin çıkışına, çıkışı da uygun bir tahliye fanına bağlıdır. Kabinden toplanan toz siklon girişine yaklaşık 20 m/s hızla ulaşır.

Standart bir toz boya için geri kazanım verimi % 95’lere kadar çıkabilir. İçindeki 10 mikrondan küçük tanecik yüzdesi yüksek toz boyalarda ise geri kazanım oranı % 85’lere kadar düşebilir. Dolayısıyla bir siklonla beraber sırf ince tozları atmosfere salınmaması için bir filtre grubu da kaçınılmaz olarak bulunur.

Filtre toz toplayıcılar : Bu tür sistemlerde kabinden toplanan boya içinde bir kaç filtre (kâğıt filtreler, plastik fitreler ve polyester kumaş) bulunan bir bölmeye gelir.

Filtre toplayıcılar son derece, % 99 seviyelerinde etkilidir. Verimin derecesi kullanılan filtre tipine ve temizleme sıklığına bağlıdır.

TOZ BOYANIN DEZAVANTAJLARI

Termoset toz boya kullanmanın belli başlı dezavantajları vardır. Bunlar ise:

Elde edilmesi zor olan ince filmler

İnce filmlerin (µ25 mikron) elde edilmesi yaş boyalar ile kıyasla toz boyalarda daha zordur. Fakat toz boyada kalın film uygulamak bazı durumlar için daha avantajlı olarak bilinir.

Yavaş renk değişimi

Yaş boyalarda renk değişimi toz boyalarda olduğundan daha hızlıdır. Fakat son yıllarda uygulama ekipmanları ve temizleme yöntemleriyle bu süre önemli ölçüde aza indirgenmiştir.

Toz boyalar karıştırılamaz

Toz boyalar farklı renkler elde etmek için birbiriyle karıştırılamaz. Fakat bu durum boya endüstrisi tarafından çok da önemli bir problem olarak görülmez çünkü zaten firmalara özel onaylı renkler mevcuttur.