Materyal basınç regülatörü materyal basıncını kontrol etmek için kullanılır, materyal basıncını istenilen seviyeye düşürebilirsiniz.

Ön basınç regülatörü Kullanıcın önünde takılıdır ve sadece onun basıncını dengeler.

Arka basınç regülatörü Arkada boru hattına takılıdır ve tüm kullanıcıların basıncını dengeler.